בצל משבר הקורונה, אנחנו מעמידים לרשות עסקים קטנים-בינוניים כלים המתאימים לנסיבות הייחודיות שנוצרו, על מנת לסייע בהסתגלות למציאות החדשה.

בתקופה הקרובה, ארגונים צפויים לקדם מספר צעדים דרמטיים

  • קיצוץ בעלויות – באמצעות ייעול תהליכי עבודה, שינוי של המבנה הארגוני, ויתור על מחלקות/תחומי פעילות.

  • מציאת מקורות הכנסה חדשים – באמצעות התרחבות לתחומי פעילות חדשים או סוגי לקוחות חדשים.

  • ביצוע "טרנספורמציה דיגיטלית" מזורזת – באמצעות התאמת אופי הפעילות לעבודה "מרחוק".

  • הגדלת תפוקות עם כוח האדם הקיים – באמצות ייעול תהליכי העבודה והתפקוד הארגוני.

הכלים שלנו נועדו לתמוך בקבלת ההחלטות ולסייע בקידום השינויים המהירים

 

כדי לסייע למנהלי העסקים עם הקשיים שצפויים להם בתקופה הקרובה, אנחנו מציעים להעמיד לרשותם כלים המתאימים לנסיבות הייחודיות שנוצרו. מטרת כלים אלו היא לסייע למנהלים בקבלת החלטות ובהובלת תהליכי שינוי מהירים שיאפשרו להם להתאים את פעילותם למצב הייחודי שנוצר במשק, ובאופן זה לשפר את מצבם וסיכויי הישרדותם. כדי שהמענה שיינתן לעסקים יהיה רלבנטי, עליו להיות מהיר, ממוקד, זול ופרקטי (כלומר שניתן ליישמו תוך זמן קצר).

הליווי שלנו בעקבות המשבר כולל:

  • התייעלות תהליכים וארגונית–  זיהוי צווארי בקבוק, הזדמנויות לחיסכון בעלויות, הזדמנויות להגדלת תפוקות עם המשאבים הקיימים.

  • התרחבות לתחומי פעילות או סוגי לקוחות חדשים - זיהוי צרכים בקהלי יעד חדשים וניתוח ההתאמות הנדרשות מהעסק.

  • "טרנספורמציה דיגיטלית" - תהליך מזורז להתאמת אופי הפעילות של העסק לעבודה "מרחוק" בצורה יעילה ורווחית.

  • צמצום, התמקדות ושיפור ורווחיות -זיהוי תחומי הפעילות הכדאיים ביותר שיש להתמקד בהם, במידה והעסק מעוניין לצמצם את פעילותו בצורה מושכלת.

התהליכים הללו, כמו שאר התהליכים שלנו בעיתות שגרה, מבוססים על תהליך מובנה הכולל נקודות כניסה ויציאה מוגדרות ומדדי הצלחה ברורים. התהליכים בעקבות משבר הקורונה נמשכים בממוצע כחודש. כל התהליכים כוללים אבחון של המצב הנוכחי של העסק, סיוע בקבלת החלטות בצורה מבוססת נתונים, וכלים פרקטיים ליישום והטמעה מהירה.

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

Office@consul.org.il

קונסול הוא ארגון ללא מטרות רווח, הפועל בשיתוף פעולה עם בכירים בחברות המובילות במשק, גופי שלטון מקומי, מלכ"רים לפיתוח כלכלי ומוסדות אקדמיים מובילים.

החזון שלנו: ליצור מערכת בת-קיימא שתסייע לעסקים קטנים-בינוניים בסקטורים המסורתיים בישראל לשפר את הפיריון, להטמיע חדשנות ולשפר את כושר התחרות שלהם.

Jerusalem Office:

The Hebrew University Center for Innovation & Entrepreneurship, Edmond J. Safra Campus 

Tel Aviv Office:

 Mazeh 9

© Consul 2020