Consul הוא ארגון ללא מטרות רווח המסייע לעסקים יצרניים בפריפריה החברתית של ישראל לצמוח

Consul הוא ארגון לאומי ללא מטרות רווח שמסייע למפעלים בפריפריה החברתית של ישראל להוביל תהליכי צמיחה, התייעלות וטרנספורמציה דיגיטלית

  • מה אנחנו עושים? אנחנו מסייעים למפעלים בגודל בינוני בפריפריה החברתית של ישראל לזהות ולמצות נתיבים לצמיחה ולשיפור בפיריון העבודה, ולהטמיע חדשנות בארגון.​

  • איך אנחנו עושים את זה? התהליכים שלנו, שפותחו בסיוע גופים מובילים במשק ונוסו בהצלחה בעשרות עסקים, מותאמים לצרכים הספציפיים של העסק ומוכוונים לתוצאות מוחשיות בשטח. אנחנו מובילים את תהליכי הניתוח, מסייעים בקבלת החלטות, ומלווים ומודדים את תהליכי ההטמעה כדי להבטיח הצלחה.

  • מי אנחנו? הצוותים שלנו מורכבים ממומחים-מתנדבים מהחברות המובילות במשק, מנהלי פרויקטים ואנליסטים. הפעילות מלווה במעטפת של מומחי תוכן בכירים מהתעשייה, מחברות היי-טק ומהמגזר הפיננסי.

מהו הצורך שאנחנו עונים עליו?

רוב המועסקים בישראל עובדים בעסקים קטנים-בינוניים הסובלים מפיריון ומשיעורי הטמעת חדשנות נמוכים

 

לפי נתוני ה-OECD, במגזר העסקים הקטנים-בינוניים בישראל, המעסיק כ-70% מכלל העובדים במשק, התפתחו שתי כלכלות נפרדות המתקיימות זו לצד זו: כלכלת הייטק בעלת שיעורי פיריון וחדשנות גבוהים, שבה מועסקים כ-10% מהעובדים, וכלכלה מסורתית שסובלת משיעורי פיריון וחדשנות נמוכים, שבה מועסקים 90% מהעובדים. רמות הפיריון והחדשנות הנמוכות פוגעות בצמיחת הכלכלה הישראלית.

הפערים בולטים במיוחד בעסקים בינוניים, ובייחוד בענפי תעשייה מסורתיים. למרות זאת, הם מקבלים תמיכה מועטה

העסקים הבינוניים בענפים המסורתיים, המעסיקים כ-20% מהעובדים במשק, חשובים במיוחד לכלכלה בשל גודלם, יציבותם היחסית והוותק שלהם. הם משמשים כ"עוגנים" שסביבם נוצרים צברים של ספקים ונותנים שירותים, ומספקים תעסוקה לאלפי משפחות באזורי הפריפריה החברתית.

 

עם זאת, לפי ממצאי ה-OECD, פחות ממחצית מעסקים אלו עוסק בקידום והטמעת חדשנות מכל סוג שהוא (טכנולוגי, ארגוני, שיווקי), לעומת 75% בקרב חברות גדולות בישראל. נתון זה נמוך ממוצע ה-OECD.

 

לפי ה-OECD, על אף חשיבותם למשק של העסקים הבינוניים, תוכניות הסיוע לעסקים מתמקדות דווקא ביזמים ובעסקים זעירים, ולעסקים בגודל בינוני אין מענה מתאים.

השותפים שלנו

שותפים עדכני 5.11.20.png