top of page
1.jpg

כל תהליך בנוי משלבים מקדימים
ו-4 שלבים מובנים

אנחנו מבצעים תהליכים יישומיים באמצעות צוותים הכוללים מומחים מהתעשייה,
מנהל פרויקט ואנליסטים, המסייעים לעסקים בביצוע הניתוחים וביישום התהליך.
בקונסול, כל התהליכים שלנו בנויים מארבעה שלבים מובנים -
החל מהניתוח הראשוני ועד ליווי היישום, עד שרואים תוצאות בשטח.

all images image 4.0 (1)_image 1 2.0.png

הגדרת הצורך והערכת היתכנות

בשלב זה תתבצע הערכת היתכנות לפרויקט, יותאם צוות ייעודי לביצוע שיאושר על ידי הנהלת החברה, ותבוצע הגדרה מדויקת של הפרויקט ושל התוצרים השונים שיסופקו במסגרתו

שלב 1: מה עושים?

בשלב זה ינותחו האתגרים או ההזדמנויות, יבוצע תעדוף, ויתקיים דיון משותף עם ההנהלה על הנושאים שבהם נתמקד בשלב הפתרונות

all images image 4.0 (1)_image 2 2.0.png
all images image 4.0 (1)_image 3 2.0.png

שלב 2: איך עושים?

בשלב זה נגבש פתרונות למימוש ההזדמנויות שזוהו או לפתרון הבעיות שאותרו, ונאשר אותם עם הנהלת החברה

שלב 3: איך מיישמים מחר בבוקר?

בשלב זה נכין כלים ליישום עבור העובדים בעסק שהולכים ליישם את מסקנות התהליך בשטח, ונחנוך אותם עליהם 

all images image 4.0 (1)_Artboard 4 .png
all images image 4.0 (1)_Artboard 5.png

שלב 4: ליווי יישום עד תוצאות בשטח

שלב היישום הוא השלב המאתגר ביותר בתהליך, ולכן חשוב לנו להיות נוכחים גם בו. בשנה שלאחר גמר התהליך נלווה את הנהלת החברה ונסייע בפתרון בעיות בפגישות תקופתיות עד לתוצאות בשטח

כל תהליך שלנו מלווה על ידי

לעמוד תהליכים אינפוגרפיקות-04.png
לעמוד תהליכים אינפוגרפיקות-05.png
לעמוד תהליכים אינפוגרפיקות-06.png
קובי פרידריך_edited.jpg
אבי בן חמו.jpg
קונסול התאימו את עצמם לחלוטין לאופן העבודה שלנו ולעומס העבודה שלנו, וזה איפשר לנו להוביל תהליך אסטרטגי למרות הלחץ של היומיום

קונסול הפגינו תוך זמן קצר בקיאות מוחלטת בתחום שלנו, וביצעו את הפרויקט בצורה המקצועית ביותר ותוך דחיפה מתמדת לעמידה בדדליינים

קובי פרידריך, מנכ"ל ובעלים, פלספיט 

אבי בן חמו, מנכ"ל ובעלים, מ.ש אלומיניום

חברות שעבדו איתנו חוו תוך שנה גידול של:

35%

גידול ברווח התפעולי

71%

גידול בהכנסות מיצוא

13%

שיפור תפוקות

בואו לראות איך זה עובד בשטח

bottom of page