top of page

Consul הוא ארגון אימפקט עסקי-חברתי שהוקם כדי לחזק את כושר התחרות של חברות יצרניות בפריפריה, ובאופן זה לייצר ולשמר מקומות עבודה איכותיים באזורים שבהם הם הכי נדרשים. הארגון מתמקד בחברות בגודל בינוני (Mid-Market) בעלות פוטנציאל צמיחה ושלהן אימפקט תעסוקתי גדול.

 

אחרי 5 שנות פעילות בפריפריה, אלו ההישגים העיקריים שהשגנו בשטח:

סיום לאתר.png

כדי להבטיח תוצאות בשטח כל תהליך שלנו כולל ליווי יישום, בקרה ומדידה של תוצאות. 

בין 100 המפעלים שליווינו להצלחה, הנה מספר דוגמאות בולטות:

כניסה לשוק חדש בארץ

גידול של 73% בהכנסות תוך שנתיים

פוסט פייסבוק קייס סטאדי (2).png
פוסט פייסבוק קייס סטאדי (4).png

התייעלות תפעולית ארגונית

שיפור של 13% בתפוקה לעובד תוך שנה

פוסט פייסבוק קייס סטאדי (3).png

התייעלות תפעולית

8% שיפור בתפוקה לעובד תוך 6 חודשים

1.png

התייעלות תפעולית ארגונית

גידול של 13% בתפוקות תוך שנה

התמקדות ושיפור רווחיות

גידול של 1,450,000 ש"ח ברווח תוך שנה

2.png
6.png

כניסה לשווקים חדשים בחו"ל

גידול של 1,040,000 ש"ח בהכנסות ממוצר חדש תוך שנה

התמקדות ושיפור רווחיות

35% גידול ברווח התפעולי תוך שנה

5.png
3.png

כניסה לשוק חדש בחו"ל

הגדלה של ההכנסות מיצוא ב71% תוך שנה

bottom of page